#Misha things

Blog Music Random RSS Matrix

23 Mar 2024

Drie vragen aan Adriaan van Dis

Naast waardering en bewondering voor de manier waarop "De kolonie mept terug" in weinig woorden de grote thema's van onze dagen samenvat, heb ik drie vragen voor Adriaan van Dis:

Vraag 1

Als u zegt …

"… met het ontstaan van de staat Israël hebben de koloniale machten de overlevenden van de Holocaust 'uitverkoren' zich tegen de Arabieren te keren. Kortom, de Palestijnen betalen de prijs voor het Europese schuldgevoel" (p. 46)

… hoe kunt u dan een paar zinnen verderop zeggen dat u …

"vierkant achter de staat Israël" (p. 46) staat?1

cover.jpg

Vraag 2

Als u zegt …

"[d]e vreemde bezetters en bezitters kozen voor gewin op korte termijn en keken neer op de traditionele landbouwmethoden van de in hun ogen 'primitieve volken'. Natte streken werden drooggelegd, steeds weer dezelfde gewassen geplant. Zo raakte de aarde uitgeput - met droogte en hongersnoden tot gevolg. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bevestigt dat de klimaatcrisis wortelt in de expoloitatie en vernietiging van omgeving, mensen en culturen en noemt dat 'het fundament van het kolonialisme'" (p. 71-72) …

… hoe kunt u dan één pagina verderop zeggen dat u uw periodieke betalingen aan Extinction Rebellion heeft stopgezet omdat …

"die club het klimaat koppelt aan de oorlog in Gaza" (p. 73)?

Vraag 3

U zegt dat u naar aanleiding van alle commotie rondom zwarte piet in Nederland lid werd van BIJ1 (p. 52), maar het lidmaatschap weer opzegde toen het kwam tot het "onderlinge geruzie" (p. 52), maar vinden we zulk geruzie niet ook in andere partijen? En getuigt het niet ook van begrip en geduld om een belangrijke, beginnende partij als BIJ1 de kans te geven zichzelf te vinden?

Footnotes:

1

De context van de quote: "Laat het maar even op u inwerken. Ik weet ook niet wat ik ervan moet denken. Behalve dat ik vierkant achter de staat Israël sta, maar niet achter de politiek van deze staat." Dat van Dis niet achter de politiek van Israël staat verbaast me niet. Dat hij desalnietemin "vierkant achter de staat Israël" staat, verbaast me wèl, gezien zijn verdere analyse van onze gedeelde koloniale geschiedenis.

Tags: blog nederlands

Back