#Misha things

Blog Music Random RSS Matrix

30 jul 2021

De meeste mensen drinken geen kinderbloed

Quote Mussolini:

"Everything I have said and done in these last years is relativism by intuition… From the fact that all ideologies are of equal value, that all ideologies are mere fictions, the modern relativist infers that everybody has the right to create for himself his own ideology and to attempt to enforce it with all the energy of which he is capable" (Mussolini, cited in Sayer, 2000, p. 47).[5]

Quote Hitler:

"There is no such thing as truth. Science is a social phenomenon and like every other social phenomenon is limited by the benefit or injury it confers on the community" (Hitler, cited in Sayer, 2000, p. 47).[5]

Kennis is macht: wie invloed heeft op hoe mensen denken heeft macht, en wie macht heeft heeft invloed op hoe mensen denken. Het postmodernisme waarschuwt ervoor. Het fascisme omarmt het: instrumenteel en ideologisch.

Met het afbrokkelende vertrouwen in instituties als de wetenschap en de journalistiek, en de daarmee gepaard gaande desintegratie van "wat we voor waar houden" verliezen fascisten niets. Daar wordt alleen maar mee gewonnen.1

Voor velen is dit een tijd van onrust, stress, zorgen en angst. Voor het fascisme is het spel juist net (weer) begonnen. De fascisten genieten van de verwarring.2 En als ze er al geen actieve rol in spelen, kijken ze er met interesse en bewondering naar: van pizzagate tot Bodegraven,[4]3 van corona tot klimaatverandering. Hoeveel mensen kan je tot in het diepste van hun kern overtuigen van totale bullshit?[3]

Voetnoten:

1

Wie bijv. denkt dat de verontwaardiging over de vermeende politieke inmenging in de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag kan worden weggenomen met betere "checks and balances" mist het doel van de rancune:[6] het gaat hier niet om het verstevigen, maar het afbreken van die checks and balances.

2

Conflict raakt de kwetsbaarsten het hardst, en werpt ons terug op het recht van de sterkste. Conflict en escalatie is voor fascisten daarmee niet alleen een middel, maar ook een doel op zich. Zoals Umberto Eco zegt in Ur-Fascism:

For Ur-Fascism there is no struggle for life but, rather, life is lived for struggle. Thus pacifism is trafficking with the enemy. It is bad because life is permanent warfare. This, however, brings about an Armageddon complex. Since enemies have to be defeated, there must be a final battle, after which the movement will have control of the world. But such a "final solution" implies a further era of peace, a Golden Age, which contradicts the principle of permanent war. No fascist leader has ever succeeded in solving this predicament.[2]

Daarom:

You fight them by writing letters and making phone calls so you don’t have to fight them with fists. You fight them with fists so you don’t have to fight them with knives. You fight them with knives so you don’t have to fight them with guns. You fight them with guns so you don’t have to fight them with tanks.[1].

3

De titel van dit stukje verwijst naar de waanzin in Bodegraven, zoals o.a. beschreven in dit artikel.

Bronverwijzingen

[1] Mark Bray. Antifa: The Anti-Fascist Handbook. Melville House, 2017.
[2] Umberto Eco. Ur-Fascism. https://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/, 1995.
[3] H Frankfurt. On Bullshit. Princeton University Press, Princeton, 2005.
[4] Rik Kuiper. Pizzagate in de polder: hoe Bodegraven de strijd aanging met complotdenkers. https://www.volkskrant.nl/gs-b73cdda2, July 2021.
[5] Andrew Sayer. Realism and Social Science. SAGE publications, London, 2000.
[6] Menno Ter Braak. Het Nationaalsocialisme Als Rancuneleer. Van Gorcum, 1937.
Tags: nederlands fascisme postmodernisme blogTo comment on this post, or any of the other posts, follow this link to the dedicated public Matrix-room, or share something with me on Mastodon.


Back